©2012 Giacomo Castellano

2016 La Notte Delle Chitarre” Tour

2016 Edurne “Adrenalina Tour” (as M.D)

2015 Edurne “Adrenalina Tour” (as M.D and guitarist)

2014 Edurne “Painkiller Tour” (as M.D)

2014 Piero Pelù “IIdentikit Tour”

2013 Open Guitar Clinic Tour

2012 Open Guitar Clinic Tour

2012 Noemi Tour

2011 A Night with Marky ramone, Hard Rock Cafe Firenze

2011 Noemi: “Rosso Noemi” Tour

2010 Elisa “Heart Live Tour”

2009 Alessandra Amoroso Tour

2009 Noemi Tour

2009 Gianna Nannini “Gianna Dream Tour”

2009 G.Castellano “Clinic Tour 2009”

2008 Gianna Nannini “Giannabest Tour”

2008 Rock In Rio Madrid (Spain)

2007 Gianna Nannini European Tour

2007 We Will Rock You, the Musical by Queen, Spanish Edition (Madrid, Spain)

2006 Gianna Nannini “Grazie Tour”

2005 A. Celentano  “ROCK POLITIK”

2005 G. Grignani Tour

2004 G.Castellano “Clinics Tour 2004” + “Cutting Bridges Promo Tour”

2003 Rosana Arbelo “Marca Registrada” DVD LIVE (Spain)

2002 Rosana Arbelo “Rosana Tour” (Spain)

2002 Irene Grandi “Irek Tour”

2001 Irene Grandi “Irek Tour”

2000 Monica Naranjo “Menage Tour” (Spain)

1999 Raf “La Prova Tour”

1998 Raf “La Prova Club Tour”

1997 Raf “Collezione Temporanea Tour”

1995 Raf “Manifesto Tour”

1994 Paolo Vallesi/Irene Grandi Tour

1993 Raf “Cannibali Tour”

1992 Raf Summer Tour

1991 Raf “Sogni Tour”

1990 Claudio Simonetti Italian Tour

Ph.  by Masiar Pasquali